İhbar tazminatı muhasebe kaydı tutulurken şu noktalar gözden kaçırılmamalıdır: 1- Yasalarda belirtilen bildirim önelleri asgari olup hizmet akitleri veya toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir. Bildirim önellerinde yasal bir tavan bulunmamaktadır. 2- Yargıtay ihbar tazminatının işçinin ölümü halinde mirasçılarına geçemeyeceğini kabul etmiştir. Yasalarda ...